Miljö, kvalitet och utbildning

Kvalitetspolicy:

MakeClean AB ska vara ett professionellt städföretag som uppfyller och överträffar våra kunders krav och förväntningar genom tryggt och effektivt arbetsutförande samt god service. Vi sätter stor vikt vid och arbetar för en god kundkontakt, hög flexibilitet samt för att leverera en städupplevelse av högsta kvalitet. Detta åstadkommer vi genom ett arbetssätt som genomsyras av en öppen och ärlig kommunikation, goda arbetsförhållanden samt välutbildad och motiverad personal. Vi säkerställer vår kvalitetspolicy genom kontinuerlig utbildning samt noggrann uppföljning för att ständigt kunna utveckla vårt kvalitetsarbete. För oss handlar inte kvalitet om att bara se till att våra kunder är nöjda utan om att vi också gjort det så enkelt, effektivt och prisvärt som möjligt. Vårt mål är att alltid underlätta, spara tid och göra allt så smidigt som möjligt för våra kunder och detta genomsyrar allt från att det ska vara lätt att få fram pris och boka på hemsidan till att exempelvis flyttstädningen godkänns direkt utan att städgarantin behöver användas. För vem vill egentligen behöva ringa och boka in en omstädning efter besiktningen? Och visst känns det skönare om vi städar ert kontor när ni inte är på plats så allt är skinande rent när ni kommer till jobbet. För oss är det självklart att hitta en personlig lösning som passar dig eller ditt företag perfekt. Vi på MakeClean innehar certifiering av ledningssystem för kvalitet ISO 9001.

 

Miljöpolicy:

MakeClean AB:s primära mål är att erbjuda en trygg, prisvärd och högkvalitativ städverksamhet med stor omtanke för miljö och klimatpåverkan. Vårt miljöarbete skall innefatta den dagliga verksamheten med högsta omtanke för den enskilda individens arbetsmiljö samt för att minimera verksamhetens globalt långsiktiga miljöpåverkan. För att uppnå våra miljömål håller vi oss ständigt uppdaterade på den utveckling och forskning som pågår inom området för att aktivt kunna göra bättre och smartare val av städmetoder, kem-tekniska produkter samt förbrukningsmaterial. Vi utbildar och verkar för ett högt miljötänk inom företaget samt följer tillämpliga lagar, föreskrifter och branschkrav. Vår miljöpolicy innebär att vi alltid strävar efter att arbeta så effektivt och energisnålt som möjligt för att spara på både tid och miljö. Vi använder produkter som är snälla mot både dig, våra anställda och miljön och arbetar kontinuerligt för att hitta nya sätt att utvecklas och bli bättre. Vi på MakeClean innehar certifiering av ledningssystem för miljö ISO 14001.

 

Personalpolicy:

För att kunna leverera en trygg, personlig och prisvärd städupplevelse för våra kunder så lägger vi stor omsorg på att matcha företagets organisationskultur med potentiella medarbetares värderingar och preferenser för att säkerställa engagerad och kunnig personal. Som nyanställd hos MakeClean AB så får du en grundlig introduktion och genomgång av företaget från ansvarig chef. Vi arbetar mycket med personalplanering för att bemanna våra uppdrag efter bästa möjliga kompetens och för att säkerställa vidareutveckling och stimulerade arbetsuppgifter. Hos oss får alla kontinuerlig utbildning och vi jobbar hårt på en varm och öppen företagskultur för att få alla att känna sig delaktiga i sin egen- och företagets utveckling. Utvecklingssamtal och individuell målsättning utförs årligen för att tillvarata varje anställds förmåga och ambitioner. Detta gör att vi alla jobbar tillsammans och strävar mot samma mål.

 

Trafiksäkerhetspolicy:

Alla transporter och tjänsteresor vi utför skall utföras med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både för förare och medtrafikanter. Transporter som utförs i MakeClean AB skall alltid ske med fokus på följande:

  • Att använda bilbälte
  • Att följa lagstadgade hastighetsbestämmelser
  • Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation
  • Att respektera kör och vilotidsregler
  • Att hålla avstånd till framförvarande fordon
  • Att våra chaufförer är nyktra och drogfria under tjänsten
  • Vi skall alltid lastsäkra gods när det är aktuellt
  • Ingen rökning i företagets fordon
  • Behandla fordonet som det vore Ditt eget
Utbildning:

För att kunna leverera en trygg, personlig och prisvärd städupplevelse för dig som kund så väljer vi vår personal med omsorg. Hos oss får alla kontinuerlig utbildning och vi jobbar hårt på en varm och öppen företagskultur för att få alla att känna sig delaktiga i sin egen- och företagets utveckling. Detta gör att vi alla jobbar tillsammans och strävar mot samma mål. Vi är stolta över vår personal och alla de fina recensioner vi får som bevisar att vi är ett grymt lag. Vi på MakeClean innehar certifiering inom städkvalitet INSTA 800 samt yrkesbevis SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) inom städservice och hemservice. VD Hasse Eidi