GDPR – Behandling av personuppgifter

MakeClean AB avser i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till MakeClean AB och som samlas in i samband med avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR.
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från MakeClean AB samt andra tjänster som MakeClean AB har tillhandahållit.
MakeClean AB använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot kunden så effektivt som möjligt.
MakeClean AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget samt i bokföringsprogram med tillhörande kundregister.
Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som MakeClean AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket(RUT)
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation,
hushållets storlek samt övriga önskemål.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på www.makeclean.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Ändamål

MakeClean AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. MakeClean använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Handläggning av uppgifterna

MakeClean AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part.
För närvarande anlitar MakeClean AB amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är en av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtal som EU-kommissionen har tagit fram.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos MakeClean AB, samtycker du till att MakeClean AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig produkter och tjänster som MakeClean AB tillhandahåller. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av MakeClean AB, kan du begära det skriftligt på nedanstående adress:
Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig och missvisande uppgifter om dig.

MakeClean AB
Ringögatan 2
417 07 Göteborg